Industriële sloop

Van ontmanteling tot gehele sloop

Naast de uitvoer van gehele of gedeeltelijke demontage en/of ontmanteling, verzorgen we de sloopwerkzaamheden, zoals constructiesloopwerken en demontage van installaties, eventueel voor hergebruik. Door onze eigen metaalhandel kunnen wij extra prioriteit geven aan de efficiënte afvoer en sortering van vrijkomende materialen, zodat deze ook voor u een zo rendabel mogelijke restwaarde hebben.

Ons adres:


Bart van Slobbestraat 7
6471 WVEygelshoven (NL)


Tel: +31 (0)45 - 526 88 45